Veřejná zakázka: BP rajon 202/2015

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00000196
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5590
Systémové číslo: P15V00005585
Evidenční číslo zadavatele: 952/2015/004
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 30.01.2015
Nabídku podat do: 09.02.2015 08:00
Otevírání obálek: 09.02.2015 08:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP rajon 202/2015
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka se skládá ze dvou částí.
BP Bolíkovský potok
Břehový porost na vodním toku je v nevyhovujícím stavu. V korytě vodního toku jsou poškozené polámané, staré nakloněné stromy (vrby, olše, břízy), které omezují jeho průtočnost. Náletové dřeviny v rozsahu 200 m2, které omezují průtočnost vodního toku je třeba odstranit, vyhotovit číselník dřevní hmoty, zbylé zbytky je třeba spálit či poštěpkovat.

BP PP Vápovky
V korytě vodního toku jsou vzrostlé nakloněné stromy (břízy, olše, osiky), které omezují jeho průtočnost. Je třeba odstranit náletové dřeviny v rozsahu 225 m2, které omezují průtočnost vodního toku, dále bude skáceno 185 stromů, které jsou v terénu označeny reflexní barvou, nehroubí bude spáleno či poštěpkováno, bude vyhotoven číselník dřevní hmoty.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 95 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky