Veřejná zakázka: Management následné péče projektu OPŽP - Regenerace NKP Kačina - část Obora

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00000209
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5592
Systémové číslo: P15V00005587
Evidenční číslo zadavatele: 921/2015/001
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 10.03.2015
Nabídku podat do: 19.03.2015 09:00
Otevírání obálek: 19.03.2015 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Management následné péče projektu OPŽP - Regenerace NKP Kačina - část Obora
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Péče o luční trávníky, podrostové trávníky, povýsadbová péče stromů a následnou péči stromů s provedenými opatřeními, odstranění některých pařezů v travnatých plochách.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 995 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Brandýs nad Labem, Nábřeží 120, 250 01 Brandýs nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky