Veřejná zakázka: Keprnický potok km 0,300 – 0,350 a km 5,200 – 5,800

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001392
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 561
Systémové číslo: P15V00000561
Evidenční číslo zadavatele: S951/2012/017
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 22.05.2012
Nabídku podat do: 05.06.2012 10:00
Otevírání obálek: 05.06.2012 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Keprnický potok km 0,300 – 0,350 a km 5,200 – 5,800
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce charakteru úprav vodních toků, která spočívá v stabilizaci koryta Keprnického potoka poškozeného povodní z května 2010. Dno bude v úseku km 0,300 – 0,350 stabilizováno příčnými objekty – kamennými pasy do dna a lomovým kamenem urovnaným ve formě štětu, břehy budou opevněny rovnaninou z lomového kamene o hmotnosti 500 kg. V úseku km 5,200 – 5,800 budou z toku odstraněny zbytky ocelových palisád. Podrobnější popis technického řešení je patrný z projektové dokumentace stavby.
Zakázka bude zhotovena kompletně dle prováděcí projektové dokumentace „Keprnický potok v km 0,300 – 0,350 a v km 5,200 -5,800“, zpracované projekční firmou Lesprojekt Krnov, s. r. o., Revoluční 76, 794 02. Budou respektovány podmínky a vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.
K stavbě byl MěÚ Jeseník, OŽP, vydán souhlas s provedením ohlášené stavby č. j. MJ/07159/2012/02/OŽP/Ne, ze dne 23. 2. 2012.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 484 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jeseník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p. ST-OPO, Nádražní 2811, Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky