Veřejná zakázka: Úprava Hodonínky v km 13,670-15,700

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00000254
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5611
Systémové číslo: P15V00005606
Evidenční číslo zadavatele: S952/2015/006
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 506030
Počátek běhu lhůt: 24.02.2015
Nabídku podat do: 18.03.2015 10:00
Otevírání obálek: 18.03.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úprava Hodonínky v km 13,670-15,700
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku charakteru úprav vodních toků.Cílem projektu je vyřešit protipovodňovou ochranu zastavěného území zkapacitněním koryta toku na průtok Q20.
Technické řešení spočívá ve vybudování složeného lichoběžníka se šířkou ve dně 2m a sklony svahů 1:1,5. Břehy budou opevněny kamennou rovnaninou do 200kg. Výška opevnění bude 0,7-1,4m. Na levém břehu je nově navržen manipulační pruh šířky 3,5m, který je v některých úsecích i mírně zaříznutý do břehové linie. Na pravém břehu bude v určitých úsecích vybudována železobetonová ochranná zídka.
Místo plnění: k.ú. Olešnice na Moravě

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 18 506 808 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Blansko

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s. r. o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky