Veřejná zakázka: Těžba, manipulace a přibližování dřeva harvestorovým uzlem (rámcová smlouva) - 2015

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00000325
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5619
Systémové číslo: P15V00005614
Evidenční číslo zadavatele: 099/2015/012
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 507137
Počátek běhu lhůt: 01.04.2015
Nabídku podat do: 21.05.2015 10:00
Otevírání obálek: 21.05.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Těžba, manipulace a přibližování dřeva harvestorovým uzlem (rámcová smlouva) - 2015
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění těžebních činností - technologie harvestorových uzlů zahrnující následující činnosti: (1) těžba dříví včetně druhování a manipulace harvestorem, (2) vyvezení vytěženého dříví na odvozní místo vyvážecí soupravou, roztřídění dle vyrobených sortimentů, (3) rozřezání neužitkové hmoty vztahující se k těžené dřevní hmotě, (4) ukládání klestu na přibližovací linky za účelem ochrany půdního povrchu, (5) ukládání klestu na hromady nebo řady v soustředěných mýtních úmyslných těžbách.
Místo plnění: Lesní závody Boubín, Kladská, Židlochovice, Konopiště

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 21 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna LČR Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky