Veřejná zakázka: Vícepráce ke smlouvě o provádění komplexních lesnických činností – SÚJ Český Rudolec

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00000332
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5622
Systémové číslo: P15V00005617
Evidenční číslo zadavatele: 928/2015/001
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 513136
Počátek běhu lhůt: 25.03.2015
Nabídku podat do: 07.04.2015 09:00
Otevírání obálek: 07.04.2015 09:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vícepráce ke smlouvě o provádění komplexních lesnických činností – SÚJ Český Rudolec
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Doplnění chybějících výkonů pěstebních činností a sadebního materiálu pro projekty na rok 2015. U SaMa jde o doplnění krytokořenných listnatých sazenice a listnatých poloodrostků pro doplnění MZD a zpestření druhové skladby kolem cest.
Vyvážení klestu na OM – u plošně rozsáhlých nárostů je z důvodu zachování nárostu v co nejlepším stavu optimální současně s vyvážením dřeva vyvážet i klest. Odpadá jednak riziko zničení nárostu zapařením a také nutnost obětovat část nárostu na uložení klestu (pálit v nárostech nelze). Práce vyvážečkou – po ledovkovém polomu je v lese i na přilehlých pozemcích velké množství ulámaných vrchů, které jsou na hraně hmoty hroubí a je reálné nebezpečí, že se stanou semeništěm kůrovců (máme s tím předchozí zkušenost z námrazového polomu). Jako finančně nejúspornější řešení se jeví jejich svezení a následný prodej na štěpku. Doplňující informace ke zveřejnění:
Jedná se o dodatečné služby k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení: https://www.lesycr.cz/profil-zadavatele/komplexni-lesnicke-zakazky/Stranky/default.aspx?sort=ExternalId&dir=asc&page_gCommission=4&itemId=4198, část č. 17, SÚJ Český Rudolec; přičemž uzavřený Dodatek, výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky jsou zveřejněny souhrnně u "původního" zadávacího řízení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - komplexní lesnická zakázka - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 765 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., KŘ České Budějovice, Rudolfovská 88-202, 371 36 České Budějovice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky