Veřejná zakázka: Oprava a tech. zhodnocení LC Bublavská zatáčka

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00000406
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5631
Systémové číslo: P15V00005626
Evidenční číslo zadavatele: S932/2015/022
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 29.01.2015
Nabídku podat do: 10.02.2015 09:30
Otevírání obálek: 10.02.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a tech. zhodnocení LC Bublavská zatáčka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava:

třída a kategorie LC: 3L/3,0/15
konstrukce vozovky: zemní, štěrk
délka úseku: 1500m
přibližná n. výška:800-900m
současný stav LC: lesní cesta je v současné době skoro nesjízdná, vlivem dešťů vymleté koryto, ve spodní části rozbahněná
provozní zdůvodnění: těžby, pěstební zásahy
majetek: LČR
technické řešení: jedná se o opravu a technické zhodnocení LC, budou provedeny odkopávky na původní šířku lesní cesty, odstranění pařezů, oprava brodů, montáž svodnic, závory

Oprava lesní cesty stávajícího povrchu dle TZ.

Technické zhodnocení:

třída a kategorie LC: 3L/3,0/15
konstrukce vozovky: zemní, štěrk
délka úseku: 1500m
přibližná n. výška:800-900m
současný stav LC: lesní cesta je v současné době skoro nesjízdná, vlivem dešťů vymleté koryto, ve spodní části rozbahněná
provozní zdůvodnění: těžby, pěstební zásahy
majetek: LČR
technické řešení: jedná se o opravu a technické zhodnocení LC, budou provedeny odkopávky na původní šířku lesní cesty, odstranění pařezů, oprava brodů, montáž svodnic, závory

Technické zhodnocení dle TZ.
Místo plnění: LS Kraslice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 662 320 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Sokolov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Karlovy Vary, Krušnohorská 7, 360 10 Karlovy Vary

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky