Veřejná zakázka: Rekonstr. LC Za Peřinou - realizace stavebních prácí

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00000418
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5633
Systémové číslo: P15V00005628
Evidenční číslo zadavatele: S919/2015/006
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 03.02.2015
Nabídku podat do: 16.02.2015 10:00
Otevírání obálek: 16.02.2015 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstr. LC Za Peřinou - realizace stavebních prácí
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stávající lesní cesta se nachází severovýchodně od obce Dětřichov, okres Svitavy. Cesta je v současnosti používána pouze k přibližování dřeva. Vzhledem k částečnému a nedostatečnému zpevnění vozovky a chybějícímu odvodnění je její stav velmi špatný. V povrchu cesty jsou vytlačeny pomístně hluboké koleje a celkově je cesta obtížně sjízdná, povrch má rozježděný a poškozený od stékající vody. Začátek LC je v místě napojení na LC Prokopcova (též v majetku LČR), konec pak tvoří stávající velká rampa pro dříví. Cesta je součástí lesní dopravní sítě v této oblasti a slouží výhradně pro potřeby hospodaření v lese.
Požadavkem je celková rekonstrukce stávající lesní cesty. Předpokládá se, že stávající trasa bude dodržena, ojediněle v případě potřeby dojde k úpravě a rozšíření stávajících oblouků. Konstrukce vozovky bude navržená z nestmelených vrstev kameniva. Bude provedeno doplnění podélného a příčného odvodnění cesty příkopy, trubními propustky s čely z lomového kamene a ocel. svodnicemi. Napojení jednotlivých prvků lesní dopravní sítě bude provedeno tak, aby bylo možné optimálně manipulovat s vyváženou dřevní hmotou. Cesta bude sloužit jako sezónně odvozní pro odvoz dříví z přilehlého komplexu státního lesa.

Místo plnění: LS Svitavy, R02 Nová Ves, k.ú. Dětřichov u Svitav

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 404 108 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Svitavy

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
RINOCERONTE s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky