Veřejná zakázka: Zpracování geometrických plánů pro rozdělení pozemků a vytyčení vlastnické hranice pozemků spravovaných státním podnikem Lesy ČR - KŘ Choceň

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00000423
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 5634
Systémové číslo: P15V00005629
Evidenční číslo zadavatele: 919/2015/002
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 28.01.2015

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování geometrických plánů pro rozdělení pozemků a vytyčení vlastnické hranice pozemků spravovaných státním podnikem Lesy ČR - KŘ Choceň
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zpracování geometrických plánů pro rozdělení pozemků, zaměření staveb, vyhotovení věcných břemen, zaměření inženýrských sítí a vytyčení vlastnické hranice pozemků.
Místo plnění: KŘ Choceň, Lesní správy Choceň, Lanškroun, Nasavrky, Svitavy a Rychnov nad Kněžnou

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - malý nákupní systém
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 999 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Choceň, Za drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků