Veřejná zakázka: Dešov 50

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00000425
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5636
Systémové číslo: P15V00005631
Evidenční číslo zadavatele: S918/2015/008
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 04.06.2015
Nabídku podat do: 16.06.2015 10:00
Otevírání obálek: 16.06.2015 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dešov 50
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Rekonstrukce s opravou stávajícího domu:
- výměna střešní krytiny a klempířských prvků
- výměna oken a vstupních dveří, oprava vjezdové brány
- izolace proti vlhkosti - podřezání obvodového zdiva
- zřízení tepelně půdní vestavby
- instalace plynového kotle
- provedení úprav dispozice přízemí pro výše popsané účely stavby
- napojení stávajících dešťových svodů na kanalizační přípojku
- celková oprava elektroinstalace
Místo plnění: k.ú. Velký Dešov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 487 069 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Třebíč

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Jihlava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky