Veřejná zakázka: TDI Homolský potok, ř.km 0,00 - 8,50

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001404
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 564
Systémové číslo: P15V00000564
Evidenční číslo zadavatele: S956/2012/016
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 23.05.2012
Nabídku podat do: 04.06.2012 10:00
Otevírání obálek: 04.06.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: TDI Homolský potok, ř.km 0,00 - 8,50
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky na služby je poskyotvání služeb odborně způsobilou osobou - výkonu technického dozoru stavebníka dle zákona 183/2006 Sb., v platném znění

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Labem

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Ohře
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR s.p., Správa toků -OPO, Dr.Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky