Veřejná zakázka: Monitorovací obůrka U koupaliště

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00000450
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5640
Systémové číslo: P15V00005635
Evidenční číslo zadavatele: S932/2015/023
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 513152
Počátek běhu lhůt: 24.02.2015
Nabídku podat do: 20.03.2015 11:00
Otevírání obálek: 20.03.2015 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Monitorovací obůrka U koupaliště
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Lesní správa Horní Blatná plánuje vybudování monitorovací obůrky pro 60ks jelení zvěře na ploše 9.500ha lesa.Technické řešení bude spočívat ve vybudování oplocené obůrky se skladem objemového krmiva, skladem jadrného krmiva a krechtem, vybudování zpevněné plochy a obslužné komunikace.
Byl změněn název obůrky z předpokládaného nazvu U mostu (uvedeno v žádosti na OLHOP) na U koupaliště.
Cena oca byla stanovena na základě sdělených cen z již realizovaných zakázek stejného charakteru u KŘ Liberec, která činnila 5 - 7 mil bez realizace přístupové LC a obslužné plochy. Z tohoto důvodu jsme navýšili cenu oca o 1 mil Kč.


Místo plnění: k.ú.Potůčky

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 836 840 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s. r. o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky