Veřejná zakázka: Lesní cesta Nad Síčovou

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00000500
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5645
Systémové číslo: P15V00005640
Evidenční číslo zadavatele: S933/2015/015
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 14.02.2015
Nabídku podat do: 26.02.2015 10:00
Otevírání obálek: 26.02.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Lesní cesta Nad Síčovou
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zlepšení stávajícího stavu lesních cest. Lesní cesta je navržena jako 3L kategorie 4.0/30 do staničení 1,2km a jako 2L 4.5/30 od 1,2km do KÚ podle ČSN 73 6108 – lesní dopravní síť. Celkem se oprava dotkne 2,304 km lesní cesty. Cílem opravy je celoroční zpřístupnění výše přilehlých porostů pro lesnickou techniku a odvozní soupravy a zajištění lesnického hospodaření. Součástí lesní cesty jsou skládkoviště, podélné a příčné odvodnění lesní cesty (příkopy, propustky a svodnice) a hospodářské sjezdy navazující na lesní cestní síť.
Místo plnění: k.ú. Ondřejov u Perštejna, Perštejn

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 779 393 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chomutov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Teplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky