Veřejná zakázka: Rek. LC U staré školky

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00000514
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5649
Systémové číslo: P15V00005644
Evidenční číslo zadavatele: S919/2015/018
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 06.02.2015
Nabídku podat do: 17.02.2015 10:00
Otevírání obálek: 17.02.2015 10:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rek. LC U staré školky
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Cílem rekonstrukce je zlepšení stávajícího stavu lesní cesty kategorie 3L 3,0/15 dl. 1 370 m. Návrh řešení spočívá v zesílení konstrukce vrstvou štěrkodrti a vrstvou kameniva se zavibrováním výplňového kameniva. Převýšené krajnice budou odtěženy, podkladní vrstvy urovnány, budou doplněny ocelové svodnice, místy drenáže, příkop, propustek a jiné odvodnění.
Důvodem stavby je prodloužení životnosti a zlepšení využitelnosti stávající komunikace a zabránění degradace jejího krytu. Umístění, funkce ani význam komunikace se po rekonstrukci nezmění.
Místo plnění: k.ú. Dlouhá Loučka; p.p.č. 2863, 1675/1, 1727/5, 1728/1, 2850, 2890, 1949/3, 1952

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 595 449 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Svitavy

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky