Veřejná zakázka: Jalový potok

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00000537
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 5656
Systémové číslo: P15V00005651
Evidenční číslo zadavatele: 953/2015/004
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 03.02.2015
Nabídku podat do: 11.02.2015 08:00
Otevírání obálek: 11.02.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Jalový potok
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
V rámci akce bude na Jalovém potoce v intravilánu obce Přistoupim provedena težba BP. Bude odstraněno 128 ks stromů, 1477 m2 křovin a u 16 stromů bude proveden zdravotní řez. Dále z koryta toku bude odstraněno 126 m2 větví a naplavenin.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 353 855 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106, Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků