Veřejná zakázka: BP Bystrý potok a Říčka

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00000562
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5659
Systémové číslo: P15V00005654
Evidenční číslo zadavatele: 951/2015/003
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 31.01.2015
Nabídku podat do: 11.02.2015 09:00
Otevírání obálek: 11.02.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Bystrý potok a Říčka
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je provedení údržby břehových porostů Bystrý potok a Říčka. Jedná se o kácení 147 ks označených stromů, seřezání a štěpkování 9740 m2 vrbových krytin, křovin a zmlazujících dřevin, ořez 1 ks přerostlé vrbové hlavy, seřezání 6 ks kmenů vrb na hlavu a odstranění zátarasů z větví aj. materiálu v rozsahu a dle podmínek uvedených v technických zprávách (příloha č. 1 a 2 této výzvy).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 726 402 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky