Veřejná zakázka: Osoblaha v km 34,000

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001413
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 566
Systémové číslo: P15V00000566
Evidenční číslo zadavatele: S951/2012/019
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 25.05.2012
Nabídku podat do: 05.06.2012 13:00
Otevírání obálek: 05.06.2012 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Osoblaha v km 34,000
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce charakteru úprav vodních toků, která spočívá v čištění a opravě poškozené historické přehrážky včetně odtěžení nánosů z retenčního prostoru přehrážky.
Zakázka bude zhotovena kompletně dle projektové dokumentace „Osoblaha v km 34,000“, zpracované Ing. Radkou Roubcovou, M. Majerové 474/7, 638 00 Brno. Budou respektovány podmínky a vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele. Stavba byla Městskému úřadu Krnov ohlášena dne 20. 1. 2012 (vodoprávní úřad v zákonné lhůtě nevydal zamítavé stanovisko).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 407 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., ST-OPO, Nádražní 2811, Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky