Veřejná zakázka: Slavonický potok v km 0,400-3,300 - vícepráce – JŘBÚ

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00000568
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5660
Systémové číslo: P15V00005655
Evidenční číslo zadavatele: S952/2015/010
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 508212
Počátek běhu lhůt: 16.12.2014
Nabídku podat do: 15.12.2014 08:00
Otevírání obálek: 15.12.2014 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Slavonický potok v km 0,400-3,300 - vícepráce – JŘBÚ
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
V rámci víceprací bylo provedeno vybudování nového základu u opěrné zdi na pravém i levém břehu v ř. km 2,054-2,087, hloubení rýh, výkopy pro manipulační prostor, včetně zásypů, přesunu hmot a uložení přebytečného výkopku na skládku, zřízení a odstranění bednění základů. Základy se nacházely pod nánosy sedimentu a v době realizace PD nebyla tato skutečnost zjištěna. Dále bylo přepočteno a navýšeno nezbytné množství použité rovnaniny se zvýšením bermy v ř. km 1,600 - 1,690 včetně rozebrání zbytku původního opevnění.
Místo plnění: k.ú. Slavonice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 496 037 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p. ST OP Dyje, Jezuitská 13, Brno 602 00

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky