Veřejná zakázka: Smlouva o reklamě - Projekt Malý pán (loutkový film)

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00000579
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5661
Systémové číslo: P15V00005656
Evidenční číslo zadavatele: 099/2015/020
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 20.02.2015
Nabídku podat do: 25.02.2015 07:00
Otevírání obálek: 25.02.2015 07:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Smlouva o reklamě - Projekt Malý pán (loutkový film)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Reklama v rámci projektu Malý pán (loutkový film)
Místo plnění: v místech konání projektu

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna v sídle zadavatele

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky