Veřejná zakázka: Oprava a technické zhodnocení LC na revírech 11,12 ,21 a 22 na LS Františkovy Lázně

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00000591
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5666
Systémové číslo: P15V00005661
Evidenční číslo zadavatele: S932/2015/031
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 07.02.2015
Nabídku podat do: 17.02.2015 10:00
Otevírání obálek: 17.02.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a technické zhodnocení LC na revírech 11,12 ,21 a 22 na LS Františkovy Lázně
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Technické zhodnocení LC Magistrála , inv.č. 318294
• třída a kategorie lesní cesty: 2L - 3,5/30 ,celková délka 3,7 km
• konstrukce vozovky: kalená
• délka opravovaného úseku: 0,350 km
• současný stav lesní cesty: výtluky, vyjeté koleje
• technické řešení: V úseku 0,0 km – 0,350 km lesní cesty bude odstraněn nános na krajnicích , povrch cesty v šířce 3 m bude rozryt a doplněn DK 32/63 v tloušťce 80mm . Tato vrstva bude prolita asfaltem 7kg/m2 a provedeny živičné nátěry s posypem a to první 1,9kg/m2 a druhý 1,6kg/m2.
Oprava stávající penetrované LC Pás Újezd , inv.č. 228260
• třída a kategorie lesní cesty: 1L - 3,5/30 ,celková délka 5,2 km
• konstrukce vozovky: penetrační makadam
• délka opravovaného úseku: 0,4 km o šířce 3,5 m
• současný stav lesní cesty: úseky s narušenou vrstvou penetračního makadamu
• technické řešení: penetrová lesní cesta vykazuje v opravovaných úsecích značné poškození penetračního povrchu s nánosem na krajnicích , délka 0,4 km o šířce 3,5 m , opravované úseky budou vyznačeny v terénu při předávce staveniště. V těchto úsecích bude provedeno odstranění nánosu z krajnic s rozprostřením do okolního terénu. Stávající povrch lesní cesty v opravovaných úsecích bude rozryt a doplněn DK 32/63 v tloušťce 80mm. Tato vrstva bude prolita asfaltem 7kg/m2 a provedeny živičné nátěry s posypem a to první 1,9kg/m2 a druhý 1,6kg/m2 , opravou LC nebude změněna niveleta komunikace.
Oprava stávající penetrované LC Nebeská Mezník , inv.č. 318295
• třída a kategorie lesní cesty: 1L - 3,5/30 ,celková délka 6,2 km
• konstrukce vozovky: penetrační makadam
• délka opravovaného úseku: 0,6 km o šířce 3,5 m
• současný stav lesní cesty: úseky s narušenou vrstvou penetračního makadamu
• technické řešení: -penetrová lesní cesta vykazuje v opravovaných úsecích značné poškození penetračního povrchu s nánosem na krajnicích , délka 0,6 km o šířce 3,5 m , konkrétní opravované úseky budou vyznačeny v terénu při předávce staveniště. V těchto úsecích bude provedeno odstranění nánosu z krajnic s rozprostřením do okolního terénu. Stávající povrch lesní cesty v opravovaných úsecích bude rozryt a doplněn DK 32/63 v tloušťce 80mm. Tato vrstva bude prolita asfaltem 7kg/m2 a provedeny živičné nátěry s posypem a to první 1,9kg/m2 a druhý 1,6kg/m2 , opravou LC nebude změněna niveleta komunikace.
Oprava stávající penetrované LC Pás Žďár , inv.č. 228262
• třída a kategorie lesní cesty: 1L - 3,5/30 ,celková délka 5,8 km
• konstrukce vozovky: penetrační makadam
• délka opravovaného úseku: 0,9 km o šířce 3,5 m
• současný stav lesní cesty: úseky s narušenou vrstvou penetračního makadamu
• technické řešení: penetrová lesní cesta vykazuje v opravovaných úsecích značné poškození penetračního povrchu s nánosem na krajnicích , délka 0,9 km o šířce 3,5 m, konkrétní opravované úseky budou vyznačeny v terénu při předávce staveniště. V těchto úsecích bude provedeno odstranění nánosu z krajnic s rozprostřením do okolního terénu. Stávající povrch lesní cesty v opravovaných úsecích bude rozryt a doplněn DK 32/63 v tloušťce 80mm. Tato vrstva bude prolita asfaltem 7kg/m2 a provedeny živičné nátěry s posypem a to první 1,9kg/m2 a druhý 1,6kg/m2 , opravou LC nebude změněna niveleta komunikace.

Místo plnění: k.ú. Podhradí u Aše, Nový Žďár, Újezd u Krásné, Dolní Paseky

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 581 247 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Cheb

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s. r. o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky