Veřejná zakázka: BP Bítýška

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00000595
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5667
Systémové číslo: P15V00005662
Evidenční číslo zadavatele: 952/2015/005
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 04.02.2015
Nabídku podat do: 11.02.2015 08:00
Otevírání obálek: 11.02.2015 08:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Bítýška
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
V rámci akce bude odstraněno cca 125 m2 křovin včetně dřevin do průměru 10 cm. převážně bezu černého, výmladků olše, vrb a to z průtočného profilu a z manipulačního pruhu 4 m toku. Dále bude pokáceno 51 ks stromů, z toho 7 ks vrb bude ořezáno na polovinu výšky, (vrba, olše, topol a třešeň) - dle přiloženého výčtu- tabulka s průměry a slepý rozpočet. Dřeviny určené ke kácení jsou označeny oranžovou reflexní barvou (tečkou), stromy na ořez na polovinu (7 ks) jsou označeny kolečkem a stromy na odstranění po ořezu (sesazení 5 ks) jsou označeny přeškrtnutým kolečkem a tečkou . V rámci akce bude provedeno sebrání a likvidace napadáných větví a nápěchů v toku po ledovce a jejich následná likvidace (spálení, štěpkování, odvoz apod.) v celém průtočném profilu - lichoběžníku a v celé délce 1800 m.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 77 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast Povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky