Veřejná zakázka: LC Od křížku do Kovářského lesa

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00000637
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5671
Systémové číslo: P15V00005666
Evidenční číslo zadavatele: S918/2015/009
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 07.02.2015
Nabídku podat do: 17.02.2015 10:00
Otevírání obálek: 17.02.2015 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Od křížku do Kovářského lesa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Technické zhodnocení stávající lesní odvozní cesty (mechanicky zpevněné kamenivo):
- zvýšení konstrukčních vrstev
- rozšíření tělesa vozovky
- instalace svodnic
- nové trubní propustky
- nové skládky dřeva
Místo plnění: k.ú. Třešť

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 253 054 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihlava

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Jihlava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte, s.r.o., Šlejnická 1547/13, Praha 6 -Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky