Veřejná zakázka: Opravy a BÚ LC na LS Svitavy – revíry R01 Radiměř, R02 Nová Ves, R03 Boršov, R04 Křenov, R10 Mendryka a R11 Kukle

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00000668
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5675
Systémové číslo: P15V00005670
Evidenční číslo zadavatele: S919/2015/028
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 13.03.2015
Nabídku podat do: 24.03.2015 10:00
Otevírání obálek: 24.03.2015 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy a BÚ LC na LS Svitavy – revíry R01 Radiměř, R02 Nová Ves, R03 Boršov, R04 Křenov, R10 Mendryka a R11 Kukle
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Drobné opravy a údržba na lesních cestách s vozovkou z drceného kameniva se zakalením v rámci vyjmenovaných revírů LS Svitavy. Rozsah požadovanýcn prací je určen položkovým rozpočtem pro každou z určených LC. Ve většině případů jde o stržení zvýšených zemních krajnic (odstraněný materiál nebude přemísťován) a doplnění výtluků či kolejí drceným kamenivem a následným zakalením lom. výsivkami. V případě potřeby budou provedeny práce na obnově odvodnění LC.
Místo plnění: LS Svitavy - R01, R02, R03, R04, R10, R11

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 617 560 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Svitavy

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte, s.r.o., Šlejnická 1547/13, Praha 6 -Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky