Veřejná zakázka: Rekonstrukce LC Vráženský důl

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00000672
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5676
Systémové číslo: P15V00005671
Evidenční číslo zadavatele: S919/2015/031
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 13.02.2015
Nabídku podat do: 24.02.2015 10:00
Otevírání obálek: 24.02.2015 10:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce LC Vráženský důl
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Rekonstrukce lesní cesty s použitím: kryt štěrkodrť ŠD – dle ČSN 73 6126: tl. vrstvy 150mm s uzavřením povrchu vozovky posypem krytu v množství max. 35kg/m2 kam. drceným fr. 0 – 8 s rozprostřením a zhutněním, podklad: hrubé drcené kamenivo HDK: tl. vrstvy 150mm
Zpevnění podloží vozovky mechanicky – pro zvýšení únosnosti podloží vozovky je navrženo hutnění pláně a zemin ukládaných do násypů na předepsaných 92 – 95% PS.
Zřízení nových a obnova stávajících odvodňovacích prvků, zřízení skládek dřevní hmoty.
Místo plnění: 785466 - Vranová Lhota

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 585 571 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Svitavy

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
RINOCERONTE s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky