Veřejná zakázka: Obnova rybníčků na revíru 10 CItajl - LS Český krumlov

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00000673
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5677
Systémové číslo: P15V00005672
Evidenční číslo zadavatele: S928/2015/020
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 11.02.2015
Nabídku podat do: 23.02.2015 08:00
Otevírání obálek: 23.02.2015 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova rybníčků na revíru 10 CItajl - LS Český krumlov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Obnova 2 bývalých rybníčků na revíru Citajl. Obnova funkce meliorační,
vytvoření biotopu pro chráněné živočichy, využití jako zdroje vody v případě požáru.
Místo plnění: LS Č. Krumlov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 351 455 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Český Krumlov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ České Budějovice, Rudolfovská 88/202, 371 36 České Budějovice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky