Veřejná zakázka: REKONSTRUKCE A OPRAVA LC SPODNÍ SILNIČKA – II. ČÁST

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00000676
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5678
Systémové číslo: P15V00005673
Evidenční číslo zadavatele: S919/2015/032
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 507612
Počátek běhu lhůt: 14.03.2015
Nabídku podat do: 17.04.2015 10:00
Otevírání obálek: 17.04.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: REKONSTRUKCE A OPRAVA LC SPODNÍ SILNIČKA – II. ČÁST
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba obsahuje pouze jeden stavební objekt SO101 LC Spodní silnička II. Cílem je zlepšení stávajícího stavu
lesní cesty kategorie 1L 3,0/20 dl. 5 150 m. Návrh řešení spočívá v zesílení konstrukce vrstvou penetračního
makadamu a provedení dvouvrstvého živičného nátěru se zadrcením. Krajnice budou urovnány, propustky
vyměněny a doplněny. Dále v čištění příkopů, prořezávkách náletů, zpevnění některých sjezdů.
Stavba je formálně nazvána rekonstrukce a oprava, protože některé navržené práce spadají podle zatřídění
investora do investičních finančních prostředků, jiné do neinvestičních.
Důvodem stavby je prodloužení životnosti stávající komunikace a zabránění degradace její konstrukce. Umístění,
funkce ani význam komunikace se po opravě nezmění.
Místo plnění: k.ú. Křenov, k.ú. Dlouhá Loučka, k.ú. Boršov u Mor. Třebové

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 875 271 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Svitavy

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky