Veřejná zakázka: Oprava LC na LS Třeboň geotextilií

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00000697
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5682
Systémové číslo: P15V00005677
Evidenční číslo zadavatele: S928/2015/023
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 21.02.2015
Nabídku podat do: 03.03.2015 10:00
Otevírání obálek: 03.03.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC na LS Třeboň geotextilií
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o technické zhodnocení 3 lesních cest kategorie 3L se štěrkovým povrchem.
Postup prací spočívá v přípravné práci, kde bude provedeno odstranění křovin a případné odstranění vzrostlé zeleně (okraje průseku, řeší investor), bude provedeno čištění a obnova stok, vyrovnání, oprava čel propustků (začátek a konec úseku) a dále bude provedeno očištění svršku lesní cesty. Následně se provede odtěžení rozbředlých míst se současným záhozem lomový kamenem. Až po té, bude položena geotextílie a provedeny vrchní vrstvy násypů komunikace. Spodní vrstva bude řešena makadamem 63/125 o mocnosti cca 40cm a vrchní vrstva ze štěrkodrti 32/63 o vrstvě 12cm. Celý povrch bude zakalen lomovou prosívkou 35kg/m2. Celý takto upravený povrch bude zaválen tak, aby došlo ke zpevnění a spojení prosívky.
Místo plnění: k.ú. Cep a k.ú. Majdalena, LS Třeboň

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 861 522 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s. r. o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky