Veřejná zakázka: Oprava a tech.zhodnocení LC Žalmanovská, LC Ke Sládkovi I a LC EMMA na LS Toužim

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00000711
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 5684
Systémové číslo: P15V00005679
Evidenční číslo zadavatele: S932/2015/034
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 18.02.2015
Nabídku podat do: 02.03.2015 10:00
Otevírání obálek: 02.03.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a tech.zhodnocení LC Žalmanovská, LC Ke Sládkovi I a LC EMMA na LS Toužim
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC Žalmanovská
• oprava stávající LC
• třída a kategorie lesní cesty: 2L - 3,5/25
• konstrukce vozovky: štěrková
• délka opravovaného úseku: 3,400 km
• přibližná nadmořská výška: 580 m
• současný stav lesní cesty: výtluky, poškozené těleso LC
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: není
• technické řešení: oprava LC v úsecích určených technickou zprávou -odstranění nánosu na krajnicích, doplnění konstrukčních vrstev kamenivem. Úprava odvodnění - doplnění svodnic, vyčištění a provedení příkopů

LC Ke Sládkovi I
• oprava stávající LC
• třída a kategorie lesní cesty: 3L - 3,0/25
• konstrukce vozovky: štěrková
• délka opravovaného úseku: 0,385km
• přibližná nadmořská výška: 590 m
• současný stav lesní cesty: vyjeté koleje, špatné odtokové poměry - podmáčené úseky, poškozené těleso LC
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: není CHKO
• technické řešení: výměna rozmočených konstrukčních vrstev, čištění příkopů, oprava propustků, očištění povrchu lesní cesty, doplnění konstrukčních vrstev LC
V akci je zahrnuto osazení nové závory.

LC EMMA
• oprava stávající LC
• třída a kategorie lesní cesty: 2L - 3,5/25
• konstrukce vozovky: štěrková
• délka opravovaného úseku: 3,400 km
• přibližná nadmořská výška: 580 m
• současný stav lesní cesty: výtluky, poškozené těleso LC
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: není
• technické řešení: oprava LC v úsecích určených technickou zprávou -odstranění nánosu na krajnicích, přerovnání stávajících krytů LC, doplnění konstrukčních vrstev kamenivem. Úprava odvodnění - drenážní rýhy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 179 842 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
RINOCERONTE s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků