Veřejná zakázka: Oprava a tech.zhodnocení LC Od Školky na LS Toužim

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00000713
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5685
Systémové číslo: P15V00005680
Evidenční číslo zadavatele: S932/2015/035
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 17.02.2015
Nabídku podat do: 27.02.2015 10:00
Otevírání obálek: 27.02.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a tech.zhodnocení LC Od Školky na LS Toužim
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
• oprava stávající LC
• třída a kategorie lesní cesty: 3L - 3,5/25
• konstrukce vozovky: štěrková
• délka opravovaného úseku: 1,200 km
• přibližná nadmořská výška: 550 m
• současný stav lesní cesty: výtluky, poškozené těleso LC, nevyhovující odvodnění LC
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: není
• technické řešení: oprava LC v úsecích určených technickou zprávou -odstranění nánosu na krajnicích, doplnění konstrukčních vrstev kamenivem. Úprava odvodnění - doplnění svodnic, vyčištění a provedení příkopů, oprava propustku vč čel
Místo plnění: LS Toužim

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 474 086 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s. r. o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky