Veřejná zakázka: Oprava Kalvárie Milešov

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00000718
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5687
Systémové číslo: P15V00005682
Evidenční číslo zadavatele: S933/2015/019
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 13.02.2015
Nabídku podat do: 23.02.2015 10:00
Otevírání obálek: 23.02.2015 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava Kalvárie Milešov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
• Historicky cenná sakrální stavba v blízkosti frekventované turistické stezky
• tato kaple se sousoším kalvárie je v dezolátním stavu, je nutno co nejdříve provést práce, které zamezí další degradaci této historicky cenné barokní památky a v další fázi provést opravu do reprezentativního stavu
• přibližná nadmořská výška: 400 m
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR, s.p.
• statut využívání krajiny: CHKO České středohoří– III. zóna

Plechová krytina bude demontována. Bednění střechy bude rozebráno – a současně bude zjištěn stav stávající konstrukce krovu. Zhotovitel zabezpečí mykologický posudek napadeného dřeva.
Uhnilé a zdegradované části krovu budou odstraněny a nahrazeny novými prvky (protézování) - pozednice, krokve, hambalky. V části stávající valby , která byla v minulosti nevhodně upravena, budou krokve a pozednice odstraněny a provedena valba do segmentu (absida) podle tvaru
stávajících stěn a říms. Šikmé krokve absidy budou k hlavnímu páru krokví připojené tradičním tesařským spojem, alternativně pro zabezpečení stability krovu šroubovaným spojem. Mezi pár krokví, do něhož se opírají šikmé krokve absidy a následující pár krokví, bude ve vrcholu vložena rozpěra – pro roznesení tlaku od šikmých krokví absidy. Spojení nových hambalků a krokví bude na základě požadavku státní památkové péče zajištěné v tradiční technologii. Výjimečně, v případě, že by nebylo možno zajistit požadovanou stabilitu tradičními spoji, bude spojení zajištěné svorníkovými spoji. Pro nové prvky krovu se použije vyschlé dřevo třídy pevnosti C22. Použité dřevo bude čtyřstranně hoblováno - vzhledové napodobení tesaného dřeva. Celá dřevěná konstrukce (stará i nová část) bude ošetřena fungicidními prostředky v bezbarvé úpravě. Před položením pozednic bude zdivo v místě odstraněných dřevěných částí ošetřeno fungicidními vhodnými prostředky. Pozednice budou kotveny do zdiva závitovými tyčemi M10 po 1,25 m, do zdiva se závitové tyče zakotví chemickými kotvami do hloubky alespoň 450 mm. Na krokve budou osazeny chemicky ošetřené latě 60 x 40 mm. Na latě bude aplikována šupinová pokládka bobrovky na husté laťování :
Pálená krytina - taška bobrovka v režném provedení a to s pokládkou tzv. do rámu – hřeben, lemy a okapové hrany budou kladeny do pokrývačské neprobarvované malty.
U okapů budou na háky osazeny půlkruhové okapové žlaby z TiZn , spádované k zadní straně střechy. Klempířské prvky budou v hnědočerveném odstínu.
Okapový svod plastový vyústěný do otevřeného odvodního dešťového žlabu.
Místo plnění: k.ú. Milešov u Lovosic

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 192 377 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Litoměřice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Teplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
RINOCERONTE s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky