Veřejná zakázka: Oprava lesní cesty Brod

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00000808
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5700
Systémové číslo: P15V00005695
Evidenční číslo zadavatele: S928/2015/032
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 19.02.2015
Nabídku podat do: 09.03.2015 08:00
Otevírání obálek: 09.03.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava lesní cesty Brod
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Opravovaná lesní cesta je strategickou odvozní cestou s celoročním využitím. Tato komunikace slouží k zpřístupnění celého oddělení 115, a 116. K celé části lesního komplexu má právo hospodaření státní podnik Lesy České republiky, Hradec Králové. Trasa lesní cesty je vedena JV směrem v mírném stoupání od páteřní lesní cesty Těšínovská do obce Shon. Tato cesta je hlavní celoročně sjízdnou přístupovou komunikací do daného komplexu. V současné době je na povrchu vozovky již patrná eroze, a proto bude při opravě kladen důraz především na dokonalé odvedení srážkové vody mimo těleso lesní cesty, a to především využitím jednostranného či oboustranného sklonu (v místě malého příčného spádu). V části lesní cesty bude zřízena odvodňovací stoka. Ta je v současné době v naprosto nevyhovujícím stavu a je nutná její celková údržba a pročištění. V několika případech je stoka také přehrazena pařezy. Ty budou během opravy odstraněny a ponechány pod přilehlým svahem komunikace. Voda ze stoky bude převedena pod přilehlý svah trubním propustkem o průměru 50 a 60 cm, který bude z obou stran opevněn čely z lomového kamene zpevněného cementovou maltou. Nánosy z krajnic, středů a hospodářských sjezdů lesní komunikace budou přehozeny podél cesty do přilehlých porostů a rozprostřeny do ztracena. Oprav lesní cesty bude provedena výspravou vyjetých kolejí a výtluků drceným kamenivem fr. 0-32mm o mocnosti od 6 do 10cm. Hluboké výtluky a úseky podél hlavních lesních skládek budou vyspraveny vrstvou kameniva fr. 0-63mm o mocnosti cca 10-15cm. Povrch určených lesních skládek bude očištěn od stávajícího organického materiálu a vyrovnán průměrnou tloušťkou 15cm drceným kamenivem 0-125mm.
Místo plnění: k.ú. Všeteč

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 930 035 Kč bez DPH

Místo plnění

 • České Budějovice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ České Budějovice, Rudolfovská 88/202, 371 36 České Budějovice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky