Veřejná zakázka: Těžba, manipulace a přibližování dřeva harvestorovým uzlem - III - LZ Kladská - 03

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00000820
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5702
Systémové číslo: P15V00005697
Evidenční číslo zadavatele: 9/2015/003
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 11.02.2015
Nabídku podat do: 26.02.2015 11:00
Otevírání obálek: 26.02.2015 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Těžba, manipulace a přibližování dřeva harvestorovým uzlem - III - LZ Kladská - 03
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Charakter těžby a porostu, místní podmínky
6. věkový stupeň...648 m3, plocha probírek 15,12 ha
8. věkový stupeň...250 m3, plocha probírky 4,43 ha
9. věkový stupeň...1447 m3, výběr po ploše, plocha 30,31 ha
10. věkový stupeň...290 m3, výběr po ploše, plocha 3,62 ha
11. věkový stupeň...251 m3, výběr po ploše, plocha 3,33 ha
12. věkový stupeň...369 m3, výběr po ploše, clonná seč
13 věkový stupeň...300 m3, výběr po ploše, clonná seč
V 6. až 11. věkovém stupni se jedná o výchovné zásahy nad 40 let. Předpokládaná hmotnatost od 0,30 do 2,11 m3.
U ostatních těžeb jde o clonné seče a uvolnění přirozeného smrkového zmlazení. Předpokládaná hmotnatost 1,25 do 2,33 m3.
Část stromů bude nutno předkácet pomocí JMP.
Předpokládaná plocha clonných sečí 10 ha.
V rámci prováděných těžeb bude zpracovávána i nahodilá těžba, převážně zlomy poškozené v různé výšce stromů
Převážně rovinatý terén, místy mírný svah.
I. zóna CHKO.
Převažující dřevina SM

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - minitendr (zadání na základě rámcové dohody)
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 422 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: LZ Kladská
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s. p., LZ Kladská, K Pramenům 217, 354 91 Lázně Kynžvart

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky