Veřejná zakázka: BP Jasenice - topoly

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00000852
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5706
Systémové číslo: P15V00005701
Evidenční číslo zadavatele: 957/2015/009
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 13.02.2015
Nabídku podat do: 23.02.2015 11:00
Otevírání obálek: 23.02.2015 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Jasenice - topoly
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Dojde k odstranění 6 stromů, které ohrožují garáže a lidské životy a nalézají se na parcele č. 14613 v k.ú. Vsetín. Topoly budou vzhledem k mohutnosti a stupně proschnutí koruny postupně ořezány a skáceny do koryta. Pokáceny budou 4ks topolu o průměrech 56, 76, 78 a 97 cm, 1 ks javoru a 1 ks olše o průměrech 21 a 19 cm.
Hmota hroubí bude zhotovitelem odkoupena, nevyužitelná dřevní hmota bude seštěpkována. Při kácení musí být dbána zvýšená opatrnost, aby nedošlo k poškození plechových garáží. Topoly budou muset být pokáceny postupně horolezeckým způsobem. Vše bude provedeno ve specifikaci dle výkazu výměr – rozpočtu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 107 542 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.STOPM,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky