Veřejná zakázka: Údržby přibližovacích linek na LS Vodňany - jih

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00000860
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5707
Systémové číslo: P15V00005702
Evidenční číslo zadavatele: S928/2015/036
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 19.02.2015
Nabídku podat do: 09.03.2015 08:00
Otevírání obálek: 09.03.2015 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Údržby přibližovacích linek na LS Vodňany - jih
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
údržba a oprava páteřních a hlavních přibližovacích linek nutných k trvalému zpřístupnění některých porostů, erozní rýhy, opotřebení běžným užíváním
Místo plnění: revíry Slavětice, Těšínov, Libějovice, Netolice, Helfenburk a Skočice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 942 809 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Strakonice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky s.p., Krajské ředitelství České Budějovice, Rudolfovská 88/202, 371 36 České Budějovice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky