Veřejná zakázka: LS Plasy 7 - oprava povrchu areálu

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00000885
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5712
Systémové číslo: P15V00005707
Evidenční číslo zadavatele: S930/2015/062
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 27.02.2015
Nabídku podat do: 10.03.2015 08:00
Otevírání obálek: 10.03.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LS Plasy 7 - oprava povrchu areálu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava povrchu areálu LS Plasy, Žebnická 7, vyřešení značně narušeného povrchu vlivem několika zásahů při ukládání inž. sítí, vyřešení svodu dešťové vody. Spočívá v odstranění původního živ. krytu, přespádování, osazení obruvníků, položení nového živ. krytu, zpevnění plochy parkoviště, zaústění dešť. vody do dešt. kanalizace.
Místo plnění: LS Plasy, Žebnická 7, 33101 Plasy

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 750 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeň-sever

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p. KŘ Plzeň, Sukova 2820/40, 301 00 Plzeň - podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky