Veřejná zakázka: Oprava oborní zdi Vřísek

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00000930
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5716
Systémové číslo: P15V00005711
Evidenční číslo zadavatele: S936/2015/078
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 21.02.2015
Nabídku podat do: 03.03.2015 09:00
Otevírání obálek: 03.03.2015 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava oborní zdi Vřísek
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
oprava oborní zdi z pískovcových kvádrů - vyspárování vypadaných spár cementovou maltou, oprava stříšky na vrchui zdi z kamenných desek - snesení a opětovné položení do cementové malty. Délka opravovaných úseků celkem 750 m
Místo plnění: k.ú. Šváby, obora Vřísek

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 971 787 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Česká Lípa

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., KŘ Liberec, Sokolská 1383/37, 460 01 Liberec 1, 4.NP - Darina Koldovská

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky