Veřejná zakázka: Stavební úpravy lesní cesty K Bémovišti

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00000936
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5717
Systémové číslo: P15V00005712
Evidenční číslo zadavatele: S921/2015/030
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 21.02.2015
Nabídku podat do: 05.03.2015 10:00
Otevírání obálek: 05.03.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy lesní cesty K Bémovišti
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stávající cesta bude upravena do paremetrů odvozní cesty 3 L. LC je neostatečně odvodněna a dochází k podmačování konstrukce. V klimaticky nepříznivých obdobích dochází k vyjíždení hlubokých kolejí, kterými stéká voda v podélném směru. V celé délce cesty je navrženo podélné odvodnění a v úsecích s podmáčenou vozovkou sanace neúnostného podloží. Celková délka trasy je 840 m. Na LC budou zrekonstuovány 2 odvozní skládky. Stavba se nachází v II. zóně CHKO Křivoklátsko. LC se nachází uprostřed porostu a je napojena na stávající lesní cesty.
Místo plnění: k.ú. Broumy

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 699 640 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Beroun

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
RINOCERONTE s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky