Veřejná zakázka: LB přítok Jeleního potoka - přehrážka v km 0,540

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00000997
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5727
Systémové číslo: P15V00005722
Evidenční číslo zadavatele: S957/2015/031
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 04.03.2015
Nabídku podat do: 16.03.2015 10:00
Otevírání obálek: 16.03.2015 11:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LB přítok Jeleního potoka - přehrážka v km 0,540
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavební akce je o rekonstrukce narušeného tělesa přehrážky v současné poloze a parametrech - vybourání-rozebrání původního poškozeného tělesa s využitím lomového kamene z původní konstrukce do konstrukce návodního líce objektu, založení objektu do dna i břehu do ozubu ve zdravém (nezvětralém) skalním podloží, zhotovení tělesa přehrážky z vodostavebního betonu s obkladem lomovým kamenem využitým jako ztracené bednění, v základní sekci objektu je navržen průtočný kruhový otvor průměru 530 mm, stabilizaci dopadiště rovnaninou z lomového kamene a záhozem z LK ve formě štětu.
Upozornění: přehrážka se nachází v nadmořské výšce cca 1100 m.n.m.
Zakázka bude provedena dle prováděcí projektové dokumentace „LB přítok Jeleního potoka – přehrážka v km 0,540“, zpracované firmou MARESA, s.r.o., Býšť 260, 533 22 Býšť, ing. Josefem Marešem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby.
Stavba bude realizována dle podmínek Sdělení MěÚ Jeseník k provedení obnovy vodního díla č.j. MJ/46514/2014/02/OŽP/O-10/Ši ze dne 22.10.2014 a dále dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Místo plnění: k.ú.: Ostružná

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 425 474 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s. r. o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky