Veřejná zakázka: Opravy asfaltových LC na revíru Svatá Barbora

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00001038
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5736
Systémové číslo: P15V00005731
Evidenční číslo zadavatele: S928/2015/049
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 512649
Počátek běhu lhůt: 03.03.2015
Nabídku podat do: 18.03.2015 11:00
Otevírání obálek: 18.03.2015 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy asfaltových LC na revíru Svatá Barbora
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Lesní cesta Kočárová:
Stávající lesní cesta 2. Třídy (2L 4,0/30) má v celé délce asfaltovou vozovku, vlivem provozu, stáří,využití a hlavně povětrnostními vlivy je vrchní vrstva poškozená. Na komunikaci jsou zjevné i zřetelné nesoudržné obrusné vrstvy, které bude zapotřebí odstranit. Sanace bude provedena pouze v místech poškození krytu vozovky s vyspravením společně s doplněním
podloží na rozjezdech v připojovacích se lesních cestách, které budou 2,5m do komunikace zaasfaltovány. Nový povrch bude proveden vyrovnáním podkladu a položením nové svrchní obrusné vrtsvy

Lesní cesta Obecní:
Stávající lesní cesta 2. Třídy (2L 4,0/30) má v celé délce asfaltovou vozovku, vlivem provozu, stáří, využití a hlavně povětrnostními vlivy je vrchní vrstva poškozená. Na komunikaci jsou zjevné i zřetelnénesoudržné obrusné vrstvy, které bude zapotřebí odstranit.Sanace bude provedena pouze v místech poškození krytu vozovky s vyspravením společně s doplněním podloží na rozjezdech v připojovacích se lesních cestách, které budou 2,5m do komunikace zaasfaltovány. Nový povrch bude proveden vyrovnáním podkladu a položením nové svrchní obrusné vrtsvy
Místo plnění: LS Třeboň

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 528 083 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte, s.r.o., Šlejnická 1547/13, Praha 6 -Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky