Veřejná zakázka: Dodávka modulu indexace

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00001041
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5738
Systémové číslo: P15V00005733
Evidenční číslo zadavatele: 099/2015/030
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 508914
Počátek běhu lhůt: 14.04.2015
Nabídku podat do: 21.04.2015 10:00
Otevírání obálek: 21.04.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka modulu indexace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je rozšíření programové úlohy MVO o další možnosti výpočtu indexu cen dříví dle sortimentů a dřevin.
Místo plnění: Ředitelství LČR

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 080 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna v sídle zadavatele

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky