Veřejná zakázka: Úprava SW SKOL

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00001047
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5745
Systémové číslo: P15V00005740
Evidenční číslo zadavatele: 099/2015/035
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 26.03.2015
Nabídku podat do: 30.03.2015 07:00
Otevírání obálek: 30.03.2015 07:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úprava SW SKOL
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této smlouvy je technologické povýšení programu “SKOL” v souladu s příslušnými právními předpisy.
Místo plnění: Ředitelství LČR

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 996 800 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna LČR, s.p.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky