Veřejná zakázka: LC Hraniční III. etapa, LS V.Brod

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00001082
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5752
Systémové číslo: P15V00005747
Evidenční číslo zadavatele: S928/2015/050
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 510793
Počátek běhu lhůt: 05.05.2015
Nabídku podat do: 27.05.2015 10:00
Otevírání obálek: 27.05.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Hraniční III. etapa, LS V.Brod
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Lesní cesta Hraniční je bývalá silnice třetí třídy, která nebyla dlouhou dobu řádně udržovaná. Cesta je bez fungujícího odvodnění, se zarostlými příkopy. Povrch cesty je z penetračního makadamu, rozlámaný s hlubokými kolejemi, s nedostatečnou konstrukcí vozovky. V podloží se nachází nebezpečně namrzavé zeminy s vysokou vlhkostí. Na základě geotechnického posouzení trasy byla stavba rozdělena na rekonstrukci s úpravou zemin v aktivní zóně a povrchovou úpravu se zesílením konstrukce vozovky a novým krytem z asfaltového betonu.

Rekonstruovaná část je navržena na kategorii 1L 4,5/30 dle ČSN 736108. Šířka vozovky v obou částech je 3,5 m, návrhová rychlost 30 km/hod.

Celková délka III. etapy lesní cesty Hraniční je 2 740,- m.

Místo plnění: LS Vyšší Brod

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 14 414 142 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Český Krumlov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky