Veřejná zakázka: Oprava LC Pavlův luh

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00001083
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5753
Systémové číslo: P15V00005748
Evidenční číslo zadavatele: S921/2015/035
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 07.03.2015
Nabídku podat do: 19.03.2015 10:00
Otevírání obálek: 19.03.2015 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Pavlův luh
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu lesní cesty o délce necelý 1600 m. A o opravu dvou odvozních skládek. Jedná se o doplnění kameniva, opravní zdeformovaného příčného profilu cesty stržení krajnic, čištění a v části zřízení příkopů a hospodářských přejezdů. Část nánosů z příkopů a strhaných krajnic bude nutné odvézt.
Místo plnění: k.ú. Skřivaň

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 999 534 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rakovník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Brandýs n. L. Nábřeží 120/5 - podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky