Veřejná zakázka: Oprava napojení, odvodnění a sanace eroze lesní cesty 4L u LC Vernířovická

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00001139
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5759
Systémové číslo: P15V00005754
Evidenční číslo zadavatele: S913/2015/080
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 02.04.2015
Nabídku podat do: 13.04.2015 08:00
Otevírání obálek: 13.04.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava napojení, odvodnění a sanace eroze lesní cesty 4L u LC Vernířovická
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zakázka řeší napojení lesní cesty 4L na lesní cestu katergorie 1L Vernířovická včetně úpravy odtokových poměrů na 4L LC v úseku 0,000 až 0,238, který je v důsledku nepříznivých stanovištních podmínek jen těžko prostupný.
Oprava napojení spočívá v odstranění stávajícího štěrkového podkladu, rozrytí povrchu smyku, výkop cestního příkopu, hloubení rýh pro trativod dodávka a montáž dřevěných svodnic, vyplnění úvozu kamennou rovnaninou z LK, úprava pláně lesní cesty, zřízení provozního zpevnění na části LC 4L.
Místo plnění: LS Loučná nad Desnou R06 Jezerná

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 349 848 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Šumperk - podatelna, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky