Veřejná zakázka: BP Důlní potok v km 3,6-4,0, výmladky

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00001171
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5765
Systémové číslo: P15V00005760
Evidenční číslo zadavatele: 957/2015/012
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 28.02.2015
Nabídku podat do: 10.03.2015 09:00
Otevírání obálek: 10.03.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Důlní potok v km 3,6-4,0, výmladky
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je odstranění 1263 m2 výmladků vrby a 12 m2 výmladků olše z koryta vodního toku Důlního potoku v souběhu s vodní nádrží nad městem Moravský Beroun. Nevyužitelná dřevní hmota vzniklá likvidací výmladků dřevin bude kompletně zlikvidována dle zvolené technologie zhotovitele v souladu s platnou legislativou. Při realizaci je nutno dbát zvýšené bezpečnosti, aby nedošlo k poškození sousedních nemovitostí. Rozsah prací je uveden v technické zprávě a výkazu výměr.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 81 868 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.STOPM,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky