Veřejná zakázka: Oprava LC Zálesí

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00001196
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5766
Systémové číslo: P15V00005761
Evidenční číslo zadavatele: S919/2015/052
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 07.03.2015
Nabídku podat do: 24.03.2015 10:00
Otevírání obálek: 24.03.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Zálesí
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o páteřní odvozní lesní komunikaci pro celý komplex lesa. Vozovka cesty je tvořena konstrukcí s krytem z penetračního makadamu s uzavíracími nátěry. Ve stávajícím krytu jsou vyjeté koleje, nerovnosti, místy se
rozpadá. Odvodnění cesty tvořené příkopy a propustky je dostatečné, stávající propustky jsou v dobrém stavu.
Cílem je zlepšení stávajícího stavu lesní cesty kategorie 1L 4,0/30 dl. 2500 m. Návrh řešení spočívá v zesílení konstrukce vrstvou penetračního makadamu a provedení dvouvrstvého nátěru se zadrcením v celé ploše komunikace. Podkladní vrstvy budou urovnány, budou doplněny ocelové svodnice, pročištění příkopu a zpevnění krajnice kamenitou zeminou.
Místo plnění: k.ú. Zálesí u Jevíčka, k.ú. Jaroměřice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 301 655 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Svitavy

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky