Veřejná zakázka: Opravy penetrovaných lesních cest: Do Krásné doliny, Modřínová alej (realizace st.prací)

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00001267
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5785
Systémové číslo: P15V00005780
Evidenční číslo zadavatele: S921/2015/048
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 14.03.2015
Nabídku podat do: 25.03.2015 10:00
Otevírání obálek: 25.03.2015 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy penetrovaných lesních cest: Do Krásné doliny, Modřínová alej (realizace st.prací)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC Do Krásné doliny

•třída a kategorie lesní cesty - 2L
•konstrukce vozovky - penetrační makadam
•délka lesní cesty - 0,7km
•přibližná nadmořská výška - 350
•současný stav - propadající se koleje, lokální výtluky
•provozní zdůvodnění - zpřístupnění lesních komplexů, provozní potřeba.
•majetkoprávní a uživatelské vztahy - v majetku LČR
•statut využívání krajiny - žádné omezení

Stručný popis plánovaných prací - LC Do Krásné Doliny :
- vyplnění výtluků a sjednocující nátěr.


LC Modřínová alej

•třída a kategorie lesní cesty - 2L
•konstrukce vozovky - živice
•délka lesní cesty - 3,2km
•přibližná nadmořská výška - 350
•současný stav - propadající se koleje, lokální výtluky
•provozní zdůvodnění - zpřístupnění lesních komplexů, provozní potřeba.
•majetkoprávní a uživatelské vztahy - v majetku LČR
•statut využívání krajiny - žádné omezení

Stručný popis plánovaných prací LC Modřínová alej :

- vyříznutí propadlých částí, doplnění konstrukce kamenivem, oprava povrchu balenou směsí.

Místo plnění: RV Lužná, RV Tři Stoly

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 513 464 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rakovník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky