Veřejná zakázka: Oprava LC Smolov 377

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00001284
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5787
Systémové číslo: P15V00005782
Evidenční číslo zadavatele: S930/2015/086
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 07.03.2015
Nabídku podat do: 18.03.2015 10:00
Otevírání obálek: 18.03.2015 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Smolov 377
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava lesní komunikace spočívá ve výměně podélných i příčných trubních propustků, čištění příkopu a opravě štěrkového krytu v celé délce komunikace. Součástí opravy bude též zpevnění sjezdů do porostů a skládek štěrkodrtí.
Místo plnění: k.ú. Smolov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 095 154 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Domažlice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s. r. o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky