Veřejná zakázka: Rekonstrukce LC Elbánčické

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00001378
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5799
Systémové číslo: P15V00005794
Evidenční číslo zadavatele: S921/2015/062
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 516664
Počátek běhu lhůt: 13.03.2015
Nabídku podat do: 28.04.2015 11:00
Otevírání obálek: 28.04.2015 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce LC Elbánčické
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Kategorie LC 1L 4,0/30
Rekonstrukcí lesní cesty nebudou měněny směrové ani výškové parametry komunikace.
Stávající živičný kryt bude v celé délce nahrazen novým, ve vybraných značně poškozených úsecích bude provedena výměna celé konstrukce vozovky.
Celková délka stavby – 1 469m, šíře cesty – 4,0 m
Odvodnění je provedeno do podélného .příkopu - 2100 m. Podélný příkop a trubní propustky budou pročištěny.
Bude provedena rekonstrukce čel vybraných stávajících TP.
Místo plnění: Revír Louňovice, katastrální území Běleč u Mladé Vožice, obec Běleč

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 321 677 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Tábor

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky