Veřejná zakázka: BP Bohdalovský potok, ř. km 0,000-1,100

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00001395
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5802
Systémové číslo: P15V00005797
Evidenční číslo zadavatele: 957/2015/015
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 06.03.2015
Nabídku podat do: 16.03.2015 09:00
Otevírání obálek: 16.03.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Bohdalovský potok, ř. km 0,000-1,100
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je odstranění objednatelem označených dřevin, které se nachází v průtočném profilu potočního koryta Bohdalovského potoka v úseku ř.km 0,000-1,100 na okraji obce Pěčíkov. Součástí díla je v souladu s vyjádřením vlastníků dřevní hmoty i následná likvidace veškeré vzniklé dřevní hmoty. Bude vyhotoven číselník vytěžené dřevní hmoty. Z profilu toku budou odstraněny i objednatelem určené pařezy, které zapříčiňují vznik nátrží břehů. Při realizaci je nutno dbát zvýšené bezpečnosti, aby nedošlo k poškození sousedních nemovitostí, místních komunikací a nadzemních vedení v blízkosti vodního toku. Vše bude provedeno ve specifikaci dle výkazu výměr – rozpočtu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 121 656 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.STOPM,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky